Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Code of ethics

Adaptie van DIYbio.org Code of Ethics (European Congres).

 

Transparantie

Benadruk transparantie en het delen van ideeën, kennis, data en resultaten.

Veiligheid

Gebruik veilige methoden.

Open toegang

Promoot citizen science en decentraliseer toegang tot biowetenschappen.

Educatie

Help om het brede publiek te onderwijzen over biowetenschappen, de voordelen en de implicaties.

Bescheidenheid

Weet dat je niet alles weet.

Community

Luister goed naar bezorgdheden en vragen en beantwoord deze eerlijk.

Vredevolle bedoelingen

Biowetenschappen moeten gebruikt worden voor vredevolle doeleinden.

Respect

Respecteer mensen en alle levende systemen.

Verantwoordelijkheid

Erken de complexiteit en dynamiek van levende systemen en onze verantwoordelijkheid daar tegenover.

Verantwoording

Blijf verantwoordelijk voor je acties en voor het in ere houden van deze code.