Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Veiligheid

Om de veiligheid van alle gebruikers van het labo te garanderen zijn er veiligheidsvoorschriften die nageleefd moeten worden. Bij het lid worden en bij het gebruik van het labo ga je hiermee akkoord. Er is een afgedrukt exemplaar aanwezig in het labo en je kan de voorschriften nalezen online.

De laatste versie van de veiligheidsvoorschriften vind je hier: Veiligheidsvoorschriften.