Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_4043_kleiner.jpg

Het labo

Als lid kan je gebruikmaken van de toestellen en de producten in het gedeelde labo. Dit is altijd open op donderdag van 19u tot 23u en zaterdag van 13u tot 17uHeb je een idee die meer tijd vergt dan dit? We doen ons best om dat samen mogelijk te maken! Voor meer informatie kan je ons steeds contacteren of op bezoek komen.

De leden doen een jaarlijkse bijdrage van €120 (of €35 per 3 maanden) om het labo draaiende te houden. Dit wordt onder andere gebruikt voor verbruikskosten en verzekeringen. Iedereen is steeds welkom om vrijblijvend te komen proberen.

Een greep uit de apparatuur die je kan gebruiken: