Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Agenda

Het labo is elke week open, doorgaans op donderdagavond van 19u tot 23u en zaterdagnamiddag van 13u tot 17u (check de agenda!). Daarnaast zijn er regelmatig evenementen en workshops in het labo. Via Facebook vind je ook activiteiten die ReaGent op locatie doet.

Wil je op de hoogte gebracht worden, schrijf je in op de nieuwsbrief en volg ons op Facebook of Twitter.