Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

WP_20151102_15_38_10_Pro kopiëren.jpg

Open biolabo

Heropening!

ReaGent gaat terug open! We hebben een nieuwe locatie in Atheneum Wispelberg. Vanaf 6 januari 2018 gaan we terug open op elke zaterdag en donderdag. De (informele) officiële opening is op de 26e januari!

Meetup duurzame materialen

Vanaf 6 januari 2018 is er wekelijks een meetup rond biomaterialen op zaterdag 13:00 - 17:00. Het ideale moment om samen te experimenteren, kennis uit te wisselen en projecten te delen.

 
 

betaalbare insuline

Open Insulin is een onderzoeksproject door burgerwetenschappers om een open source protocol voor insuline te ontwikkelen dat simpel en economisch is. Waarom? Hoe? Meehelpen? Klik hieronder voor meer info!

 

projecten

Bekijk projecten uit het labo. We groeiden onder andere duurzame materialen, lichtgevende bacteriën en ontwikkelden leuke workshops voor kinderen.

Gelijk onderwijs voor kinderen

Onze leden ontwikkelden en organiseerden tal van workshops voor kinderen. Ze beslisten om Ekoli op te richten: een vzw die focust op biologie onderwijs voor kansengroepen en kinderen.

Ontdek het labo en word lid

Het open labo is ingericht met professioneel en zelfbouwmateriaal voor een brede waaier aan mogelijke experimenten.